Κτηματολόγιο Αμαλιάδας logo

Έντυπα Υποβολής δήλωσης

 

Για την υποβολή δήλωσης στο Εθνικό Κτηµατολόγιο συµπληρώνονται τα ειδικά έντυπα δήλωσης δικαιώµατος. Υπάρχουν δύο έντυπα, το Δ1, το οποίο συµπληρώνεται από τα φυσικά πρόσωπα που έχουν δικαίωµα κυριότητας ή δουλείας και το Δ2, το οποίο κατά κανόνα συµπληρώνεται από τα νοµικά πρόσωπα αλλά και από τα φυσικά πρόσωπα όταν έχουν να δηλώσουν οποιοδήποτε άλλο δικαίωµα εκτός από κυριότητα και δουλεία όπως π.χ. εµπράγµατη ασφάλεια, κατάσχεση, εγγραπτέα αγωγή, εγγραπτέα µίσθωση.

 

Μπορείτε να εκτυπώσετε το ακόλουθο έντυπο Δ1 ή Δ2 κατα περίπτωση, να το συμπληρώσετε χειρόγραφα και στη συνέχεια να το υποβάλλετε στο γραφείο κτηματογράφησης.

 Δ1 - Έντυπο Δήλωσης του Ν. 2308/1995  Το έντυπο Δ1 χρησιμοποιείται από όλους τους πολίτες (πλην των νομικών προσώπων) 

 Δ2 - Έντυπο Δήλωσης του Ν. 2308/1995   Το έντυπο Δ2 χρησιμοποιείται από τα νομικά πρόσωπα

Τα παραπάνω έντυπα Δ1 και Δ2 είναι διαθέσιμα και στα Γραφεία Κτηματογράφησης.

ή

Μπορείτε να αποθηκεύσετε το ακόλουθο Έντυπο Δ1 ή Δ2 με «ανοιχτά» πεδία για ψηφιακή συμπλήρωση, και στη συνέχεια να το εκτυπώσετε και να το υποβάλλετε στο γραφείο κτηματογράφησης

Δ1 - Έντυπο Δήλωσης του Ν. 2308/1995   (με ανοιχτά πεδία για ψηφιακή συμπλήρωση) 

Δ2 - Έντυπο Δήλωσης του Ν. 2308/1995    (με ανοιχτά πεδία για ψηφιακή συμπλήρωση)

Αποθηκεύστε τοπικά το έντυπο πριν το συμπληρώσετε. Σε περίπτωση που ο χώρος ενός πεδίου δεν επαρκεί, χρησιμοποιείστε συντομογραφία ή σύντμηση της λέξης προς συμπλήρωση. Για την αποθήκευση του συμπληρωμένου εντύπου απαιτείται ADOBE READER 10 ή νεότερη έκδοση αυτού.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα παραπάνω έντυπα  Δ1 και Δ2 διατίθενται αποκλειστικά για ψηφιακή συμπλήρωση και επιτόπια κατάθεση στο Γραφείο Κτηματογράφησης. Για την ηλεκτρονική αποστολή της δήλωσής σας χρησιμοποιείστε την ειδική εφαρμογή Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες e- ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Σύνδεσμοι

  • ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
  • ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
  • ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ

Περισσότερα...

Επικοινωνία

  • Γραφείο Κτηματογράφησης Βόλου
  • Γραφείο Κτηματογράφησης Μηλεών
  • Γραφείο Κτηματογράφησης Ανηλίου

Περισσότερα...

Κοινοπραξία

«ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΠΗΛΙΟΥ (ΚΤ1-17)»

Περισσότερα...

Copyright © 2020 Κτηματολόγιο Ανατολικού Πηλίου | Webhosting and developing by Aspx.gr