Κτηματολόγιο Αμαλιάδας logo

Εκπρόθεσμη δήλωση

Αν δεν υποβάλατε δήλωση ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο εμπρόθεσμα μπορείτε να υποβάλετε εκπρόθεσμη δήλωση κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης και μέχρι την ημερομηνία που θα οριστεί με απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

Στην περίπτωση αυτή προβλέπεται η επιβολή προστίμου ανάλογα με το είδος και την αξία των ακινήτων. Σημειώνεται ότι η διαδικασία βεβαίωσης και εν συνεχεία επιβολής προστίμου, θα ενεργοποιηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο. Συνεπώς, σε αυτή τη φάση δεν πληρώνετε πρόστιμο, παρά μόνο το πάγιο τέλος με τη γνωστή διαδικασία στις συνεργαζόμενες τράπεζες.

Η δήλωση ιδιοκτησίας στο κτηματολόγιο είναι από το νόμο υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για οποιαδήποτε πράξη αφορά το ακίνητο στο μέλλον (π.χ. μεταβίβαση, γονική παροχή ή δωρεά). Συγκεκριμένα, εάν δεν έχει υποβληθεί δήλωση για ακίνητο κτηματογραφούμενης  περιοχής, θα πρέπει είτε ο αρχικός ιδιοκτήτης να το δηλώσει και στη συνέχεια να το μεταβιβάσει ή το ακίνητο να μεταβιβαστεί και στη συνέχεια να δηλωθεί από το νέο ιδιοκτήτη. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι για όσα ακίνητα δεν έχει υποβληθεί δήλωση δεν μπορεί να εκδοθεί οικοδομική άδεια.

 

  Πίνακας προστίμων ανά δικαίωμα

 

Δικαίωμα εντός αστικής περιοχής

 

Επί αδόμητου γεωτεμαχίου μικρότερου των 400 τ.μ.

70 € 

Επί αδόμητου γεωτεμαχίου μεγαλύτερου των 400 τ.μ. 

120 €

Επί γεωτεμαχίου με κτίσμα εμβαδού μικρότερου των 200 τ.μ. 

150 € 

Επί γεωτεμαχίου με κτίσμα εμβαδού μεγαλύτερου των 200 τ.μ. 

250 € 

Επί διηρημένης ιδιοκτησίας μικρότερης των 200 τ.μ. 

100 € 

Επί διηρημένης ιδιοκτησίας μεγαλύτερης των 200 τ.μ.

250 € 

Επί βοηθητικού χώρου (αυτοτελούς ιδιοκτησίας) 

50 € 

Δικαίωμα σε αγροτική περιοχή

 

Επί γεωτεμαχίου μικρότερο από 4 στρ. σε αγροτική περιοχή 

70 €

Επί αδόμητου γεωτεμαχίου μεγαλύτερο από 4 στρ. σε αγροτική περιοχή

100 € 

Επί γεωτεμαχίου μεγαλύτερου από 4 στρ. με κτίσμα σε αγροτική περιοχή

200 €

Επί οιουδήποτε άλλου εγγραπτέου δικαιώματος

70 €

 

 

Σύνδεσμοι

  • ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
  • ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
  • ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ

Περισσότερα...

Επικοινωνία

  • Γραφείο Κτηματογράφησης Βόλου
  • Γραφείο Κτηματογράφησης Μηλεών
  • Γραφείο Κτηματογράφησης Ανηλίου

Περισσότερα...

Κοινοπραξία

«ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΠΗΛΙΟΥ (ΚΤ1-17)»

Περισσότερα...

Copyright © 2020 Κτηματολόγιο Ανατολικού Πηλίου | Webhosting and developing by Aspx.gr